Activiteit

Wijkbijeenkomst door Indebuurt033

woensdag 28 september 2016   |   19:00 - 21:00 uur   |   Martuskerk, Copernicusstraat

Naar informatie van de gemeente:

Vanaf 1 januari 2017 gaat één instelling in Amersfoort het welzijnswerk en alle sociale verbanden, contacten en ondersteuning in de stad coördineren. Deze nieuwe coördinerende partij in Amersfoort is Indebuurt033 (oude werktitel: Combinatie #InDeBuurt).
Indebuurt033 gaat samen met inwoners, inwonersinitiatieven, welzijnspartners en andere betrokkenen een plan van aanpak per wijk en voor de stad als geheel maken. Daarvoor gaan de partijen de komende maanden met elkaar in gesprek. Zij kijken naar wat nodig is voor ondersteuning in de wijk en in de stad. Het gaat dan om:

Informatie en advies: waar kan een inwoner terecht met zijn vragen, hoe kan hij (zelf) helpen en wie kan hem helpen?
Ontmoeting: het contact met buurtgenoten, lotgenoten.
Ondersteuning en toerusting: mensen helpen om hun leven op orde te krijgen of houden, of bijvoorbeeld mantelzorg te kunnen blijven bieden.
Met ondersteuning in de wijk bedoelen we niet de zorg, huishoudelijke ondersteuning, re-integratie of sport. De subsidieregeling voor de buurtbudgetten maakt geen deel uit van #InDeBuurt.

De hele verzameling van initiatieven in de wijk door vrijwilligers, maar ook door professionele organisaties (ook wel sociale basis infrastructuur genoemd), wordt anders georganiseerd. De nieuwe werkwijze #InDeBuurt betekent dat alle andere subsidies aan welzijnsorganisaties in de stad per 1 januari 2017 stoppen. Hoe het er in 2017 precies uit gaat zien en wat dat betekent voor partners, vrijwilligers en inwonersinitiatieven, weten we nog niet. Dit is spannend voor iedereen. Voorop staat dat er geen welzijnswerk verdwijnt. De ondersteuning komt dichter bij de inwoners in de wijken.

Op 28 sept van 19 tot 21 uur organiseert Indebuurt033 een wijkbijeenkomst voor Amersfoort Zuidom per wijk en voor de stad doelen en prioriteiten op te stellen. De gesprekken moeten leiden tot een concreet plan van aanpak per wijk en voor de stad in zijn geheel. 
Lokatie: Martuskerk, Copernicusstraat 18.

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Locatie
Martuskerk, Copernicusstraat