Activiteit

Lichtjes Labyrint

vrijdag 22 september 2017   |   19:00 - 21:00 uur   |   het VlinderHuys

Een labyrint is een kruisingsvrij, slingerend pad dat je langs een aantal wendingen naar het centrum leidt en weer terug naar buiten. Het labyrint neemt je mee op reis en vraagt je om overgave, vertrouwen en volhouden ondanks de lange kronkelige weg. Je kunt er altijd op vertrouwen dat je uiteindelijk je doel bereikt, stap voor stap kom je altijd steeds dichter bij het centrum. De lichtjes langs het pad begeleiden je, vergezellen je als bakens in de vallende duisternis.

De wisselingen van de seizoenen zijn natuurlijke momenten om even stil te staan in het jaar. Wat heeft het afgelopen seizoen ons gebracht en hoe kijken we naar het seizoen wat voor ons ligt. Als de schemering inzet verzamelen we en bereiden we ons met elkaar voor op de labyrintloop. Met elkaar gaan we op pad naar het veld en in stilte wordt het labyrint gelopen. Met elkaar vormen we de bedding en het labyrint neemt ons daarna als vanzelf mee op ons individuele pad.

Van harte welkom!

Data: vrijdag 22 september ‘Labyrint in de herfsttijd’ 
          zaterdag 30 december ‘Midwinterlabyrint’ 
Tijd: september 19.00 – 21.00 uur
        december 16.00 – 18.00 uur
Bijdrage: €5
Info en aanmelden: Anita anitagroenendijk@hetvlinderhuys.nl

doelgroep:  Alle volwassenen
type:  Workshop /les
Nog geen reacties