Activiteit

Soli Deo Gloria zingt op 19 september in de Sint Ansfriduskerk

zondag 19 september 2021   |   11:00 - 12:00 uur   |   Sint Ansfriduskerk

Tijdens de viering zingen we o.a. het volgende :

Openingslied. De dag gaat open
Kyrie, Heer ontferm U (Willbrordus Mis)
Gloria, Alle eer en glorie
Psalm 4 Heer laat Uw licht over ons ...
Alleluia: Alleluia
Heer ontferm U over ons
Collectelied, Als Gij naar de woorden luistert
Vredeslied Geef Vrede Heer, geef Vrede
Communielied. Bless the Lord Taizé
Slotlied: Zolang er mensen zijn op aarde

Kosten
Gratis