Activiteit

Omgaan met rouw en verlies

maandag 7 februari 2022 , 19:30 - 21:30 uur
Illustration

Omgaan met levend verlies voor mensen met hersenletsel en hun naasten/vrienden/kennissen. 

Tijdens deze avond gaan we in op rouw en verlies bij ziekte. Dit heeft invloed op je leven voor zowel de getroffene als de naaste. Hoe is het om afscheid te nemen van je vroegere leven; je onbevangenheid, jijzelf en de ander blijken te zijn veranderd. Je moet je toekomstverwachtingen bijstellen, op veel levensgebeiden lijd je verliezen. Er wordt door 2 rouwbegeleiders informatie gegeven over hoe je hiermee om kan gaan. We gaan daarna in gesprek over je eigen rouwproces, wensen en verlangens en waar je veerkracht zit om door te gaan. In de volgende link staat meer informatie en waar je je aan kan melden. 

https://www.samenindebuurt033.nl/agenda/10661/omgaan-met-levend-verlies

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: