Activiteit

Soli Deo Gloria zingt op 6 maart in de Sint Ansfriduskerk

zondag 6 maart 2022 , 11:00 - 12:00 uur
Illustration

Tijdens de viering zingen we o.a. het volgende :

Openingslied: Heer laat Uw woord ons leiden
Kyrie:   Heer ontferm U (Willibrordusmis)
Beurtzang: psalm 103 II  Barmhartige Heer ..
Alleluia:  Oculi nostri  Taizé
Attende Domine 
Sanctus,  Lourdusmis
Onze Vader, Nieuwe Onze Vader
Agnus Dei,  Lourdusmis
Communielied: Behüte mich Gott   Taizé
Slotlied: Wie in de schaduw Gods mag wonen

De uitzending is ook te zien via Kerkdienst Gemist:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1176-Sint-Ansfridus---Amersfoort/events

Kosten
Gratis
Deel dit: