Activiteit

Soli Deo Gloria zingt op 13 februari in de Sint Ansfriduskerk

zondag 13 februari 2022 , 11:00 - 12:00 uur
Illustration

Tijdens de viering zingen we o.a. het volgende :

Openingslied: Vernieuw Gij mij O eeuwig licht
Kyrie:   Heer Jezus, Koning en Gezalfde ....
Gloria:  Taizé
Beurtzang: psalm 67/II God, wees ons barmhartig
Alleluia:  Alleluia, Heer Jezus ontsluit voor ons de ....
Laudate Omnes Gentes  Taizé
Misericordias Domini Taizé
Christe, lux mundi
Vredeslied: Wij bidden U om Vrede
Communielied: Lead me Lord
Slotlied: Dankt, dankt nu allen God

De uitzending is ook te zien via Kerkdienst Gemist:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1176-Sint-Ansfridus---Amersfoort/events

Kosten
Gratis
Deel dit: