Nieuw bericht

Wijkwerkgroep zoekt versterking!

geplaatst op 14 januari 2020, 11:32 uur, door Hetty Buist

Vanuit de Wijkwerkgroep (het Buurtbestuur in VBBL) zijn wij op zoek naar een inwoner die het leuk vindt om mee te denken, mee te praten en mee te adviseren over bewonersinitiatieven die in de wijk ontstaan op het gebied van welzijn. In verband met de diversiteit het liefst iemand tussen de 30 en 65 (globaal) jaar met een niet-westerse achtergrond. De Wijkwerkgroep is verbonden aan Indebuurt033 en sommige leden zijn ook verbonden aan St. BAZ en Wijkhuis de Driehoek.

Wat verwachten wij van jou? Dat je:

  • Meedenkt, meepraat en mee adviseert over initiatieven in de wijk
  • 4x per jaar subsidie-aanvragen beoordeelt
  • 4x per jaar een pitchavond van die initiatieven bijwoont
  • ca 6x per jaar vergadert met ons
  • een bijdragen levert aan losse zaken, projecten, wijkfeest
  • initiatieven die subsidie van Indebuurt033 krijgen monitort, adviseert of met anderen in contact brengt

Ervaring is niet nodig! Ken of ben jij zo iemand, neem dan contact met ons op. Zo niet, zou je deze oproep in jouw netwerk willen verspreiden? Alvast hartelijk dank!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hetty Buist, Buurtnetwerker bij Indebuurt033, hetty.buist@indebuurt033.nl of 06 – 1093 2423

Foto