Organisatie

Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort

Stichting / non-profit
Twitter: @RNAmersfoort
beschrijving

Meer levens redden

De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort onderhoudt en beheert het netwerk van burgerhulpverleners bij reanimaties en publiek toegankelijke AED’s binnen de gemeente Amersfoort, in samenwerking met HartslagNu, de gemeente Amersfoort en de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU).

De stichting streeft niet naar het behalen van winst en heeft een ANBI erkenning. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het opbouwen, uitbreiden en instandhouden van een netwerk van gecertificeerde burgerhulpverleners in de Gemeente Amersfoort die bij hartstilstand, spontaan of daartoe opgeroepen door de meldkamer van de voor Amersfoort verantwoordelijke Regionale Ambulancevoorziening, reanimatie toepassen, al dan niet met behulp van Automatische Externe Defibrillatoren (AED), om daarmee mensenlevens te redden; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Wij willen inwoners van Amersfoort motiveren een reanimatiecursus te volgen. Wij geven die cursussen zelf, maar u kunt ook terecht bij EHBO-verenigingen, het Rode Kruis en non-profit reanimatiepartners van de Hartstichting. Op onze website helpen we u met het vinden van een erkende cursus. Wij willen iedereen die een reanimatiecursus gevolgd heeft vragen zich aan te melden bij HartslagNu. Wij moedigen andere opleiders aan hun geslaagde deelnemers uit te nodigen om zich aan te melden bij HartslagNu.  

HartslagNu controleert uw reanimatiecertificaat en geeft uw inschrijving vrij. HartslagNu waarschuwt u ook als de geldigheid van uw reanimatiecertificaat vervalt. Bij HartslagNu beheert u uw gegevens, waaronder uw beschikbaarheid voor het systeem. Als de 112-meldkamer een melding van een hartstilstand krijgt, waarschuwen zij niet alleen twee ambulances, maar ook de brandweer, de politie (zij kunnen ook allemaal reanimeren en hebben een AED aan boord) en, via het systeem van HartslagNu een aantal burgerhulpverleners. Deze laatste krijgen een locatie van de dichtstbijzijnde AED door en halen die op. Reanimatie door burgerhulpverleners, brandweer en politie gaat door totdat het ambulancepersoneel dat overneemt.

Meer informatie vindt U op: www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Contactpersonen van Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort

Henk Pijper

Bewoner, Ondernemer, Professional
Ik wil deelnemen