Organisatie

Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en religies

Netwerkorganisatie
beschrijving

Doel
Het doel van het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies is dat, binnen de regio Amersfoort een stimulerende bijdrage wordt geleverd aan de sociale cohesie waarbij wordt uitgegaan van de ‘Amersfoortse Kernwaarden.

• vrede en veiligheid
• vrijheid
• gelijkwaardigheid
• verbondenheid
• duurzaamheid


De aangesloten levensbeschouwingen en religies zullen daar, met hun achterban, zelf inhoud aan geven door de onderlinge solidariteit van de leden te bevorderen en bij te dragen aan het respect voor ieders levensovertuiging.

Het Platform wil een centraal aanspreekpunt zijn voor de leden van het Platform en voor de gemeentelijke overheid.

Contactpersonen van Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en religies

Henk Pijper

Bewoner, Ondernemer, Professional