Organisatie

Wijkwerkgroep Amersfoort Zuid

Non-profit, Netwerkorganisatie
telefoon 06 1093 2423
Beschrijving

Wie zitten er in Wijkwerkgroep-Zuid? 
Wijkwerkgroep-Zuid bestaat op dit moment uit zes bewoners/vrijwilligers en vier professionals die in Amersfoort-Zuid werken. In deze groep denken we na over initiatieven in de wijk. Zo nodig helpen we initiatiefnemers om een goede aanvraag in te dienen. Samen maken we Amersfoort-Zuid sterker!

Wil je meedoen?
In principe kan iedereen zich bij de wijkwerkgroep aansluiten. Heb je ideeën over wat deze wijk kan gebruiken en heb je tijd om mee te denken? Neem dan contact met ons op. Er zijn allerlei mogelijkheden om je in te zetten voor Amersfoort-Zuid! 

Meer weten?
Kijk voor alle informatie op www.indebuurt033.nl. Hier vind je onder andere het wijkplan, de criteria voor subsidie en een overzicht van initiatieven waar subsidie aan is toegekend. Ook vind je informatie over de aanvraagprocedure. Kom je er niet uit? Bel of mail ons dan.

Wijkwerkgroep Zuid         

buurtbestuurzuid@gmail.com

Drentsestraat 14, 3812 EH Amersfoort

Indebuurt033 (033) 204 86 77 (werkdagen van 9 tot 5 uur)

Buurtnetwerker Hetty Buist Hetty.buist@indebuurt033.nl  06 1093 2423

Wij werken voor Amersfoort-Zuid
Amersfoort-Zuid bestaat uit Bosgebied, Bergkwartier, Leusderkwartier en Vermeerkwartier. Het is een groot stadsdeel en er wonen 22.500 mensen. Met veruit de meeste mensen in Amersfoort-Zuid gaat het goed. Ze wonen naar hun zin en houden van hun buurt. Veel mensen zijn actief en nemen initiatief. Zij kennen veel buurtgenoten en kunnen op elkaar vertrouwen.

Er zijn ook mensen met wie het minder goed gaat. Mensen met geldzorgen of gezondheidsklachten. Mensen die hun huis niet uit durven of kunnen. Sommige mensen voelen zich eenzaam of onveilig. Als Wijkwerkgroep zetten we ons in om de kracht van Amersfoort-Zuid verder te versterken en om mensen die het zelf moeilijk redden, een steuntje in de rug te geven.

We organiseren ‘buurtdialoogtafels’ waar we praten met bewoners over wensen en dromen, zodat we een beeld hebben van wat er leeft. Ook denken we mee over initiatieven die de wijk nodig heeft.

Heb je een goed idee voor de wijk?

Er zijn in Amersfoort-Zuid tientallen, misschien wel honderden mensen met initiatieven, projecten en ideeën die goed zijn voor de wijk. Je kunt denken aan ontwikkeling van plekken waar mensen elkaar ontmoeten, hulp aan kwetsbare ouderen, ondersteuning van mantelzorgers, vervoer voor mensen die minder mobiel zijn, budgetadvies of participatie.

Zulke initiatieven ondersteunen we met subsidie. De gemeente heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld en de Wijkwerkgroep adviseert over de besteding ervan.

Als kader geldt een wijkplan dat we gezamenlijk hebben opgesteld. Daarin staan tien duidelijke doelstellingen. Wij kijken of initiatieven eraan voldoen. Het wijkplan staat op www.indebuurt033.nl.

Wil je een aanvraag indienen?
Denk je dat jouw plan in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met de Buurtnetwerker of dien een aanvraag in. Een formulier daarvoor staat op www.Indebuurt033.nl. Viermaal per jaar vergadert de wijkwerkgroep over de ingediende subsidieverzoeken. Wij geven advies aan Indebuurt033. Een maand na ons advies krijg je bericht of de subsidie wordt toegekend.

 

 

 

 

 

Contactpersonen van Wijkwerkgroep Amersfoort Zuid

Wijkwerkgroep Amersfoort Zuid

Professional
Personen verbonden aan Wijkwerkgroep Amersfoort Zuid

Hetty Buist

Marjo Roberts

Lisanne Huijzendveld

Ik wil ook deelnemen