Piroska Baars

Professional
Mijn werk en hobbies

Als Buurtsportcoach bij SRO Amersfoort is het mijn doel om zoveel mogelijk inwoners van Amersfoort in beweging te brengen. 
Ik ben actief in de wijk Vathorst /Hooglanderveen. Daar ben ik het aanspreekpunt voor wijkbewoners, verenigingen en sportaanbieders op het gebied van sport en bewegen. Ik ben ook de verbindende schakel om samen met partners, bewoners en sportverenigingen nieuwe activiteiten op te zetten en bestaande activiteiten te versterken. 


Naast mijn wijk activiteiten ben ik ook coördinator van het Doortrappen programma. Dit programma is een initiatief van het ministerie van IenW. De ambitie luidt dat ouderen zo lang en zo veilig mogelijk kunnen blijven fietsen. Dit wordt gedaan door middel van verschillende interventies. 
Als coördinator is het mijn taak om een netwerk op te bouwen en uit te breiden binnen Amersfoort. Ik verbind en zoek samenhang met verschillende (samenwerking) partners, die deel kunnen/willen uitmaken van het Doortrappen project. In de vorm van (fiets) activiteiten, workshops en events bereiken we de Amersfoortse fietser en kan iedereen doortrappen.