Organisatie

Gezonde Wijk Amersfoort Zuid

Netwerkorganisatie

Met de Gezonde Wijk wil de gemeente Amersfoort de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van de stad versterken. Om zo gezondheidsachterstanden te verminderen. Dit doen we door zorg- en welzijnsprofessionals meer te verbinden en inwoners actiever betrekken. De Gezonde Wijk kan als paraplu dienen om in een wijk te bepalen welke programma’s/projecten nodig zijn. Door meer afstemming en samenwerking tussen zorg en welzijn/sociale domein hopen we te bereiken dat dat zorgprofessionals meer aandacht hebben voor preventie. En dat er, samen met inwoners, meer aandacht is voor het voorkomen van gezondheidsproblemen in de wijk. Kernpartners zijn huisartsen, Raedelijn, Welzin, wijkteam, BAZ en GGD. De Gezonde Wijk wordt gecoördineerd door GGD regio Utrecht.


https://youtu.be/9yhoOjsv0M4


 


 

Deel dit: