Project

CPO VondelStaete aan de Vondellaan

Geplaatst op 31 juli 2020, 08:13 uur

Een groep van particuliere initiatiefnemers, verenigd in een Collectieve Particuliere Opdrachtgeverschap, gaan op het terrein van voormalige ziekenhuis De Lichtenberg een appartementengebouw realiseren met het oog op de toekomst voor Wonen en Zorg.

Met als doel en voorwaarden:

·         Goede Nabuurschap: we helpen elkaar een handje als het nodig is en winkels & 1ste lijnszorg zijn in de directe omgeving aanwezig;

·         Bestemd voor 50-plussers, alleenstaand of met partner;

·         Het wordt een duurzaam en energie zuinig appartementengebouw.

Het neven effect is, dat van de toekomstige bewoners hun huidige huis beschikbaar komt voor jongere gezinnen, die graag willen doorstromen naar een groter huis.

Er is slechts nog plaats op onze reservelijst, zie www.vondelstaete-amersfoort.nl voor meer informatie.

Doelgroep
Ouderen
1 project-update

J.W. Teunisse

29-okt-2021 17:07
Project volgens planning

Inmiddels is het definitief ontwerp afgerond, is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend en zijn we bezig met de verdere uitwerking van het technisch ontwerp/bouwplan. Begin december 2021 verwachten we uitsluitsel in de vorm van een besluit over de omgevingsvergunning. Start bouw halverweg...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina